Identibuzz komunikazio sozialeko proiektua da, biztanleen nahasketa kulturalaren gainean eratutako nortasun berriei buruzko lana da eta zenbait lurraldetan eratzen ari diren nortasun berrien adierazgarri izan nahi du.

Identibuzz proiektuak, hain zuzen ere, teknologia berrien erabileran eta euren nortasunari zein inguruneari buruzko diskurtso narratibo digital berrien garapenean inplikatzeko eta trebatzeko aukera eskaintzen die herritarrei. Horrela, bada, zenbait lurralderen arteko lotune-gunea, komunikazio-sarea eta harreman-guneak sortuko dira.

Helburuak

Proiektuaren helburu nagusiaren arabera, lankidetzarako zein partaidetzarako dinamikak egingo dira ikus-entzunezkoetan, bertoko eta atzerriko biztanleen esperientziak, elkarreraginak eta elkarbizitza partekatzeko, kultur aniztasuna balioesteko, kultur artekotasuna sustatzeko eta kulturen arteko iragazkortasuna onartzeko, berrikuntzarako nahiz aldaketarako balioa da-eta.

Noesperiodismo

Identibuzz jarduera integratzailea da, eta zenbait kulturari ematen die behar besteko aukera, euren artean harremanetan egoteko eta lankidetzapeko ariketaren dinamika bizitzeko. Hartara, euren ikuspegitik bertatik, euren iritziak adierazi eta jakinarazi egin ditzakete, eta, aldi berean, euren errealitateari eta nortasunari(ei) buruzko kontakizun partekatua sortu dezakete.

Aniztasun kulturalaren adierazgarri den mosaikoa sortzea da helburua. Horren bidez, zenbait lurraldetako biztanleak hurbildu eta euren ingurunearekin jarri ahal izango dira harremanetan, baita euren artean ere. Horrela, bada, pertsonen eta kulturen arteko harremanak zein ezagutza sustatu ahal izango dira, baita elkarbizitza bera ere.

Identibuzz proiektua dinamizazio sozialerako ariketa da, eta herritarren partaidetza zein inplikazioa sustatzen ditu edukien baterako sorkuntzan eta edukion komunikazioan. Izan ere, herritarren prestakuntza digital eta mediatikoa sustatu nahi du, eta herritarren narratiba digital berriak egituratzen ditu horretarako.

Prozesua

Identibuzz proiektuaren dinamika partaidetzazko bideoan dago oinarrituta, eta praktikoa da funtsean. Soziala eta bateratua da, eta, bertan, oso garrantzitsua da ikus-entzunezko errealizazioarekin lotura zuzenik ez daukan jendea elkartzea, zer azaldurik edukitzea eta ikus-entzunezko tresna hau erabili nahi izatea, bere mezua uzteko.

Identibuzz egiteko erabiltzen dugun metodologia herritarren prestakuntzarako espres tailerren inguruan dago egituratuta, eta ikus-entzunezko komunikazio horizontalean dagoi oinarrituta, baita zenbait kontzeptutan ere; esate baterako, herritarren kazetaritza eta Web 2.0.

Herritarren prestakuntzarako espres tailerretan, komunikaziorako teknologia berrietan ezarritako giltzarri eta estrategia dokumentalak zein ikus-entzunezkoak aztertzen dira. Era berean, narratiba digitalak sortzeko tresnei eta diskurtso-mekanismoei buruzko elkarrizketa ere proposatzen da.

Tailer horietan, lanerako dinamikak eta egiturak proposatzen dira, ingurune hurbila testuingurua bistaratzeko moduko mapa mentalen bitartez aztertu ahal izateko. Dinamika horietan ere, zenbait giltzarri ematen dira, erregistro dokumentalerako tresna moduan erabilitako telefono mobilen bitartez grabazioak eta elkarrizketak egiteko.

Espres tailerren osteko hurrengo egunetan, taldeetan antolatutako laguntzaileek lurraldeak mapeatzen dituzte, dokumentatu beharreko testuingurua azaltzeko moduko elkarrizketen, ekintzen eta jardueren bila.

Proiektua partaidetzazko bideoen bidez egituratzen denez, erkidegoen euren begirada erakutsi daiteke bizipenezko dinamikaren bitartez. Partaidetzazko bideoa, beraz, aitzakia besterik ez da, auzoetako nortasun kulturalak elkartzeko, harremanetan jartzeko eta kultur arteko harreman sozial berriak sortzeko.

Ekoizpen-prozesuaren adibidea

identibuz_Estructura básica del proceso